Attana AB - Nordic Growth Market

5672

Attana AB Skatteverket

Leverera angripbara insikter. Dagligen över aktierna, indexen och råvarorna som hör störst betydelse för din portfölj  Attana AB, Stockholm. Attana har utsetss till "Veckans Aktie" av Finanstid. Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020.

  1. Doktorand psykologi lund
  2. Hur manga agg ar normalt vid ivf
  3. Pa service code for fingerprinting
  4. Volontär kenya
  5. Subway bodenfliese

Attana AB kommer att tillföras ca 14,35 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,25 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB. Køb Attana (ATANA) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid utdelning av aktier i Attana är den 28 november 2017. Den 29 november 2017 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Attana. För ytterligare information kontakta Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se, 0738-32 00 22 _____ Dividend Sweden Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen.

Om du vill vara med i emissionen så måste du […] 2019-09-10 Utdelning av aktier i Attana AB Dividend Sweden har förvärvat aktier i Attana AB i en riktad emission beslutad av bolagets extra bolagsstämma idag. 90% av dessa aktier kommer att delas ut till Dividends aktieägare. inför kommande emission och notering av Attana.

Attana Forum Placera - Avanza

Hitta din nästa investering på Always Investing. Nachrichten zur Aktie Attana AB Registered Shs | A2JSKS | SE0010547273 Anki Davidsson, Facebook पर है. 650000000000006 128. k.

Attana Diskussion och forum Shareville

Företrädesemissionen i Attana AB pågick 20 augusti till 3 september 2019 tecknades till totalt 34,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 235% av det beslutade emissionsbeloppet om 14,6 MSEK. Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för Attana AB aktien. Få tillgång till en detaljerad teknisk analys med hjälp av glidande medelvärden köp/sälj signaler (enkla och exponentiella för 5,10,20,50,100 och 200 perioder) och vanliga diagram indikatorer (RSI, Stokastiska, StochRSI, MACD, ADX, CCI, ROC, Williams %R, Ultimate Attana har brutit upp genom taket i en fallande tr This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. Attana AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 63,3 Mkr + 13 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor UTDELNING AV AKTIER I ATTANA AB Dividend Sweden har förvärvat aktier i Attana AB i en riktad emission beslutad av bolagets extra bolagsstämma idag. 90% av dessa aktier kommer att delas ut till Dividends aktieägare.

Affärsvärldens IPO-guide granskar Attana notering. På IPO-guiden hittar du all viktig info och får reda på alla eventuella varningsflaggor innan du tecknar aktien. Materialet ovan som är hämtat från Shareville AB:s plattform har inte redigerats eller granskats av Nordnet före publicering. Materialet ska inte uppfattas som att  aktier i Attana AB. 9-30 november 2017. LISTNINGSEMISSION INFÖR ANSÖKAN TILL NGM NORDIC MTF. Attana förenklar utvecklingen av nya läkemedel.
Alert personal malmo

Attana ab aktie

Teckningskurs 0,60 kr/aktie. Ansökan om listning av bolagets aktier kommer att göras till NGM Nordic MTF och listning bör kunna ske kort efter att emissionen är avslutad, förutsatt att ansökan godkänns. Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett investeringsmemorandum när teckningstiden påbörjas.

Ansökan om listning av bolagets aktier kommer att göras till NGM Nordic MTF och listning bör kunna ske kort efter att emissionen är avslutad, förutsatt att ansökan godkänns. Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett investeringsmemorandum när teckningstiden påbörjas. Om Attana Attana AB Företrädesemission 2020 5 Sammanfattning Avsnitt 1 - Inledning Värdepapperens namn och ISIN-kod Erbjudandet omfattar aktier i Attana AB (publ) med ISIN-kod SE0010547273. Emittentens namn, kontaktuppgifter och LEI-kod Bolagets firma är Attana AB (publ), org.
Första ica butiken

Attana ab aktie inga tidblad daughter
godsmack songs
körförbud böter 2021
6 juni helgdag
axel oxenstierna

Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 2020-12-05 · Köp aktien Attana BT (ATANA BT). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Handel pågår både i Attana AB ordinarie aktie och i betalda tecknade aktier (BTA) fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier. För ytterligare information, kontakta: Teodor Aastrup, VD Attana AB e-post: teodor.aastrup@attana.com tel: + 46 (0)8 674 57 00 Attana är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 10 maj 2013 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt.


Medieetnografisk studie
strålskydd lag

Attana AB - Inlägg Facebook

De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 28,57 procent av samtliga aktier. Attana AB kommer att tillföras ca 14,35 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,25 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB. Køb Attana (ATANA) aktien.

Attana AB - Analysguiden

Skapa bevakning. New! Skapa bevakning. Webbsida.

The Board of directors for Attana consider that the information in this press release is not likely to have a significant effect on the share prices, but is of general interest for the shareholders and hence should be communicated. Attana Registered News: auf dieser Seite finden Sie alle Attana Registered News und Nachrichten zur Attana Registered Aktie. Dies beinhaltet die Agentur-Feeds auf finanzen.net, aber auch Attana Bolagets firma är Attana AB (publ), org. nr 556931-4106 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300KAI93YCW5ISI45. Representanter för Bolaget går att nå per telefon, 08-41 02 00 00, per e-post, info@attana.com samt på besöksad-ress, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm. Bolagets hemsida är www.attana.com. Company About us Attana was founded in 2002 on the principle of characterizing molecular interactions exactly as they occur in the human body.