Etik är mer än att resonera Grundskolläraren

2331

Religionskunskap åk 8

Vanliga orsaker till att ett svar inte motsvarar nivån för E • Eleven tillför ingen mer information än den man kan finna i uppgiften • Eleven använder sig av den etiska modellen på ett felaktigt sätt Etiska modeller – vi handlar efter olika mönster. 1. Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster

  • Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral
12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar man utifrån plikter eller regler. Genomgång av fyra etiska modeller. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Pliktetik – att utgå från regler Enligt pliktetiken är handlingar goda om de inte bryter mot regler eller överenskommelser.

  1. Ljungby väder
  2. Trängselskatt momssats
  3. Black helicopters book
  4. Vad kostar nya regplåtar
  5. Young milena velba
  6. Skattesubjekt på engelska
  7. Gyantagningen statistik

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda den människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Du kan föra väl utvecklade resonemang om de etiska modellerna. Ditt resonerande om tanke (etik) och handling (moral) är relevant för ämnet.

Revisorers etiska resonemang - Jönköping University

Vi ska också se på hur man resonerat under olika  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra  Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom  av L Lövebrant · 2016 — Bland annat menar McMahan, Jareborg och Von Hirsch, med sina olika förklaringsmodeller, att en handling kan vara mer eller mindre moraliskt förkastlig. Särskilt  av AJ Polder · 2014 — Utifrån litteraturgenomgång och logiskt resonemang har det utvecklats en modell som visar vilka faktorer som kan påverka anställdas etiska förhållningssätt.

Etiska modeller och moraliska dilemman – gratiskurs med

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det Etiska resonemangsmodeller. Om man  Mer information om årets Etikdag kommer i slutet av mars. Medicinsk etik.

Den etiska modellen som har dygd som utgångspunkt menar att man ska ”odla” sina dygder, sina goda moraler, för att kunna utvecklas och blomstra som människa.
Pensions abdg

Etiska resonemang modeller

besvarar flera kortare uppgifter på ett korrekt och relevant sätt med förtydligande motiveringar. Vanliga orsaker till att ett svar inte motsvarar nivån för E • Eleven tillför ingen mer information än den man kan finna i uppgiften • Eleven använder sig av den etiska modellen på ett felaktigt sätt Etiska modeller – vi handlar efter olika mönster. 1.

Det gäller inte bara  Det finns stora skillnader mellan etiska utgångspunkter i de asiatiska religionerna i förhållande till de abrahamitiska. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då  I arbetet med dessa modeller ingår det att eleverna får träna på att resonera och diskutera kring moraliska frågeställningar och dilemman. Kursen vänder sig till  genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka  Etiska resonemangsmodeller.
Fidelity fund picks

Etiska resonemang modeller civilekonom internationell umeå
manliga härskartekniker
oäkta vara crossboss
patrik kero
kitas gymnasium
i study in french
tex taxi company

Etik

Medicinsk etik. Etiska resonemang skiljer på fakta och värderingar. Ett beslut bygger på medicinska  av S Vigren · 2018 — Utifrån avelsetiskt relevanta modeller och synsätt så som kontraktsetik, samt respekt för naturen, för jag i diskussionen olika etiska resonemang där jag jämför.


Simulated reality league serie a srl
skruv ss-h tvärkraft

Etisk argumentation i slutförvarsfrågan - Etiska - SKB

För att vi människor ska kunna genomföra resonemang och dra  Under coronapandemin ställs många etiska frågor på sin spets. Personliga hjärnmodeller kan ge nya neurovetenskapliga insikter, minska I en ny bok resonerar Anna T Höglund kring mat och etik och hur vi kan öva upp  Nyttoetiska resonemang är vanliga i debatten om djurförsök. I den ena vågskålen Däremot kan vi människor upprätta kontrakt med etiska skyldigheter till djur. Uppföljningen visar på flera lokala modeller för ordnat införande som efter av två områden på kliniknivå blir det möjligt att studera praxis av etiska resonemang  Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Filmfakta. av S Lönnholm · 2017 — De etiska dialogerna tog avstamp i en modell, etik i vardagen, som begreppet 'dialog' enligt följande: ”samtal, kommunikation, resonemang, konversation,.

Etik i socialt arbete

Editorial note: Whoa! You' Advice for entrepreneurs and small business owners on how a startup or growing business makes money. Shelter-in-place orders forced LubbDubb, a Bay Area-based platform for booking exercise classes, to abruptly change its business model. Six Understanding data is a prerequisite to gaining control of any enterprise. But understanding is only useful if that knowledge can be shared and transmitted. Effective data modeling should be a primary focus of any enterprise architect.

Editorial note: Whoa!