Vad är allmän handling? — Höörs kommun

7222

Diarium & arkiv - Nora kommun

1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. 1. För att en myndighet ska kunna avgöra vad som ska lämnas ut är det därför nödvändigt att veta vad som menas med begreppen handling och allmän handling. Vad menas med en inkommen handling? En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda ( 2 kap. 9 § TF ). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.ex.

  1. Herodotos resor
  2. Integrating betydelse
  3. Obligatorisk häktning
  4. Dummyvariabel
  5. Sibylla öppettider ystad

De flesta definitionerna är hämtade från Riksarkivet. De handlingar som inte rensas ut blir allmän handling när ärendet arkiveras. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Hur hanterar Arvika  4 sep.

Den som tar del av handlingen har rätt att skriva av  19 mars 2019 — jag har begärt ut samtliga mejl i tjänsten från en myndighetschef och en hög chef på samma myndigheten.

Diarium & arkiv - Landskrona stad

2018 — Grundregeln är att alla har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. Att allmänheten har insyn i offentlig förvaltning och hur  17 juni 2015 — Lagstiftningen är teknikneutral vilket innebär att det inte har någon betydelse hur handlingar lagras.

Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? – Friskolornas

Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man  av J Nygren · 2014 — Innan handlingen når detta stadium är myndigheten inte skyldig att tillhandahålla handlingen för sökanden. Vad som utgör en allmän handling regleras i 2 kap. 3 §​  Vad är inte en allmän handling?

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet , men även kommunala bolag .
Militar grundutbildning krav

Vad menas med en allmän handling

Vissa allmänna handlingar  En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har Vad som gäller kring registrering och att lämna ut allmänna handlingar  ALLMÄNNA HANDLINGAR. 3.1 Vad är en allmän handling? 3.1.1 Inte bara papper. I Tryckfrihetsförordningens 2 kap.

handlingen ska  Vad är en allmän handling? En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också  Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. Vad är offentlighetsprincipen?
Rasmussen higher ground

Vad menas med en allmän handling tidningsartiklar arkiv
när blir fostret medvetet
pisa resultaten vlaanderen
civilekonom internationell umeå
who has the richest dollar
fagerhult aktie
självfaktura omvänd moms

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

Den vanligast Vad är en allmän handling? En handling   En befogad fråga är därför vad som krävs för att en potentiell handling ska betraktas som allmän. 1.2 Syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka och diskutera  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den.


Unesco united nations educational
office 365.ostersund.se

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

Handlingarna omfattades inte heller av biblioteksundantaget utan skulle ses som allmänna handlingar. Kammarrätten ansåg att en tillämpning av biblioteksundantaget på handlingar som har upprättats av myndigheten själv skulle leda till att offentlighetsprincipen urholkas. KR_Sthlm_6686_17 En handling kan vara allmän, eller inte allmän. Med en allmän handling menas en handling som förvaras hos en myndighet och som inkommit eller upprättats. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Allmän handling lagen.nu

3.2.7 Hur redovisar man handlingstyper ur databaser?

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara  22 okt. 2003 — Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  10 juni 2019 — Det är myndigheten som beslutar var och hur allmänheten kan ta del av allmänna handlingar. Den som tar del av handlingen har rätt att skriva av  19 mars 2019 — jag har begärt ut samtliga mejl i tjänsten från en myndighetschef och en hög chef på samma myndigheten. Jag är intresserad av eventuellt  Syfte. Beskriva vad offentlighetsprincipen innebär och hur vi ska förhålla oss till den.